loading...
 

Khi Thông tư  số 96 bắt đầu có hiệu lực, công tác quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2015 của doanh nghiệp đã có nhiều lợi ích mà doanh nghiệp cần phải cập nhật, hoàn thiện hồ sơ chứng từ để có thể vận dụng một cách tốt nhất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói


Cụ thể có những điểm quan trọng sau đây:

Doanh nghiệp không còn phải lập bảng định mức tiêu hao vật tư, nhân công đầu vào để giải trình cho chi phí tiêu hao trong sản xuất, dịch vụ..
Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, tiếp khách không còn bị khống chế ở mức 15% tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạch toán đầy đủ các chi phí này vào chi phí tính thuế TNDN.
Các chi phí thiệt hại do thiên tai, địch họa, mất mát, hư hỏng hàng hóa vật tư kể cả trường hợp hết hạn sử dụng và giảm phẩm cấp sản phẩm do quá trình sinh hóa tự nhiên... cũng được tính vào chi phí được trừ khi xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Chi phí thuê nhà, mua vật tư hàng hóa (thanh lý của hộ gia đình, người không kinh doanh) có mức doanh thu dưới 100/năm thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN mà không cần thực hiện thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế như trước kia.
Hàng cho tặng, bao gồm cả trường hợp cho tặng đối tác và cho tặng nhân viên công ty thì giá vốn của hàng cho tặng được tính vào chi phí đồng thời không còn phải xác định doanh thu hàng hóa tương đương vào thu nhập tính thuế TNDN.
Và nhiều chi tiết khác theo chi tiết thông tư 96.

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

Tuy vậy, để khai thác tối đa các chi  phí này để giảm thiểu chi phí thuế TNDN phải nộp cũng như có cơ sở vững vàng cho việc giải trình các khoản chi phí được trừ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải kiện toàn hệ thống các nội quy, quy chế, biểu mẫu và hạch toán chính xác nghiệp vụ kế toán thuế liên quan. Trường hợp cần sự hỗ trợ tư vấn kế toán thuế hoặc dịch vụ quyết toán thuế năm 2015, vui lòng liên hệ: 0963 …. 586 hoặc email: ketoanthue….@gmail.com

Đăng nhận xét

 
Top