loading...
 


Phần mềm kế toán Bit Accounting được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình
doanh nghiệp khác nhau. Có giao diện dễ dàng sử dụng nhưng chuyên nghiệp với nhiều tiện ích, phần mềm kế toán Bit Accounting có công dụng giúp cho doanh nghiệp không cần phải đầu tư nhiều chi phí, không cần phải hiểu biết nhiều về tin học và kế toán nhưng vẫn quản lý  mọi hoạt động kinh tế phát sinh của mình. là phần mềm kế toán hàng đầu đáp ứng hoàn toàn các chuẩn mực, quy định kế toán mới nhất của VN.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

Phần mềm kế toán Bit Accounting đã cập nhật đầy đủ các quy định mới nhất của
Bộ Tài chính:

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
Báo cáo thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC
Nghị định 51/2010/NĐ-CP : tự in hóa đơn

Các chức năng của phần mềm kế toán
1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi
2. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
3. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
4. Kế toán hàng tồn kho
5. Kế toán tài sản cố định và Công cụ dụng cụ
6. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
7. Báo cáo thuế
8. Kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính

Tại sao lựa chọn phần mềm kế toán Bit accounting

Cho phép NSD thao tác nhanh chóng trên các chứng từ và báo cáo
         Dễ dàng chuyển từ màn hình chứng từ này sang màn hình chứng từ khác.
Cho phép tra cứu thông tin danh mục nhanh chóng sử dụng qua tên hoặc mã
Quản trị ngược, xuôi (Drill-down): NSD dễ dàng kiểm tra đối chiếu báo cáo
tổng hợp và chi tiết nhanh chóng chỉ bằng 1 thao tác  đơn giản.
Tự động đánh số chứng từ: chương trình hỗ trợ đánh số tự động các chứng từ 
mà trước đó chưa được đánh số hoặc cần được đánh số lại
Tùy biến cao thông qua các tham số phù hợp với đặc thù của đơn vị như: tùy 
chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ, tùy chọn phương pháp tính giá vốn hàng bán, 
lựa chọn hình thức sổ sách…
Tính bảo mật: Bit Accounting cho phép bảo mật theo từng người dùng phần mềm. 
Có thể phân quyền cho người sử dụng đến từng chức năng công việc, từng chứng từ, 
danh mục. Phân quyền đến từng thao tác (xem, sửa, xóa, thêm mới…)
Giao diện Việt, Anh: Phan mem ke toan Bit Accounting cung cấp một số mẫu in báo cáo và chứng 
từ theo 2 ngôn ngữ Việt, Anh. Đặc biệt có một số mẫu song ngữ
Tương thích hoàn toàn với các hệ điều hành mới nhất hiện nay: XP, Windows 
Vista, Windows 7
Hệ thống báo cáo quản trị phân tích theo thời gian: Công cụ tuyệt vời cho 
phép người dùng lên các báo cáo so sánh giữa các kỳ trong năm, các kỳ của năm 
nay với các năm trước.

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

Tổng hợp số liệu: Đối với các đơn vị có công ty thành viên, Bit Accounting 
cung cấp các báo cáo phân tích theo đơn vị cơ sở hoặc tổng hợp toàn công 
ty

Đăng nhận xét

 
Top